Polish pool

detkcoin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
html5coin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
HGfPyng1PLTj6JAxEA7VSYWHozWj5vttRA 131 2 98.32% 1.88 GH
HEDjbeA81K1toEdv9UZvGt189FfXrHcSKq 207 0 100% 2.98 GH
HKRFfFGdjLsmKmq4VVEP9TyXbYyK4FjtwP 11 0 100% 167.67 MH
HHLH7XDuZceJLnjXBGtehYnBjRiXjKNxSj 12 0 92.89% 173.33 MH
H9DoWwiY7WQ4rPYEMBzfoSyEY1bpqzVtEu 0 0 100% 2.05 MH
HCjVko9iYEjnLSbE58gNAbztg9UNeaHU5n 9 0 100% 136.93 MH
HRAiDPmnyshbv4er5gJZByPRnN3Nyr5cbq 8 0 93.75% 124.45 MH
katz
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
K8xoHnJ8j7KJmUABxK9XYf1XEKezNPb3cN 32664 0 100% 467.64 GH
plncoin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
polishcoin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
tekcoin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate